Ontwikkeling in 3D

Leesten 3D scannen, en 3D modellen vervaardigen in CAD.

Ontwikkeling in 2D

Van een eigengemaakt of ingestuurd grondpatroon, patronen maken in CAD.

Orthopedie

3D orthopedische leesten scannen en in CAD een platte kopie maken en vervolgens daar een model op tekenen of een bibliotheek model daarop passend maken, geheel in CAD.